Fakta
Valle Hermoso ligger i byen Cochabamba, 2500 meter opp i Andesfjellene i Bolivia. Der hjelper vi ungdommer fra avsidsliggende strøk med studier både gjennom å gi dem et sted å bo og studiefinansiering. Les mer om oss og Bolivia andre steder på siden.  
Bilder fra Bolivia
Om oss

Fra Hånd til Hånd Valle Hermoso er en veldedigforening registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer 991 773 940.

Organisasjonen har røtter tilbake til 2003 og etter at barnehjemmet Valle Hermoso ble lagt ned, byttet organisasjonen navn til Fra Hånd til Hånd Valle Hermoso.

Alle foreningens inntekter kommer fra frivillige gaver og går uavkortet til arbeidet i Bolivia. 

Styre

Ingvild Tørre Riis er gift med Thor Gunnar Riis og bor på Herre i Telemark. Ingvild er utdannet lærer og har tre voksene barn.

Hilde T. og Torgeir Steinde er bosatt i Skien. Hilde er utdannet allmennlærer og er derfor veldig opptatt av utdanning. Torgeir har i en årrekke jobbet innen finansbransjen med aksjehandel og IT. Han har lang erfaring med entrepenørskap gjennom å ha vært konsulent for diverse firmaer. 

Ingvild og Hilde er søsken og har vokst opp i Bolivia med foreldre som var misjonærer der. De kjenner derfor godt til kulturen.

Bakgrunn

Prosjektet ble startet etter flere forespørsler fra de ansatte ved barnehjemmet som organisasjonen drev i Cochabamba, Bolivia og som ble avviklet i 2013. Spørsmålet var hva de skulle gjøre med ungdom (barn) som hadde blitt 18 år. I henhold til barnevernet i fylket skulle man ikke ha barn over 18 år boende på barnehjem. Det var derfor nødvendig å skape et tilbud for disse gjennom å skape en ordning for finansiering samt gi dem et trygt boalternativ. Alternativet for disse ungdommene var å flytte på gata, og dette var noe vi ønsket å unngå. Etter at behovene til utdanning for ungdommene på barnehjemmet ble fylt, fikk vi forespørsler om å hjelpe andre fra avsidesliggende områder i Bolivia.


Bolivia er blant de fattigste landene i Sør Amerika, og blant landene med størst analfabetisme i hele Latin Amerika. Ungdom i bynære områder (urban areas) går i gjennomsnitt 9,98 år på skole mot 4,85 år for ungdom i utkantstrøk (rural areas). Av ungdommen som kommer fra utkantstrøk vil ca. 50% droppe ut av grunnskolen for å jobbe på markene, passe yngre søsken eller på annen måte hjelpe familien. I de tilfellene hvor disse ungdommene, som er primært fra urbefolkningen, skal ta høyere utdanning vil det være nødvendig å flytte til de store byene hvor utdanningsinstitusjonene ligger. Da de er fra urbefolkningen og har levd i isolerte landsbyer/samfunn, møter de ofte store utfordringer med diskriminering/undertrykking og liten kjennskap til «livet i storbyen». Det viser seg også at ca. 50% av de som starter på høyere utdanning dropper ut i løpet av kort tid blant annet på grunn av ressursmangel.


Prosjekts humanitære fokus

Prosjektet har som hovedmål å:

- Hindre diskriminering av urbefolkning eller fattig ungdom pga. deres generelle situasjon

- Trygghet og sikkerhet ved å ivareta primærbehov

- Skape et miljø for læring gjennom studenthjemmet

- Legge til rette for at de skal ha god helse under studietiden ved å sørge for at de får tilgang til god ernæring og primære helsetjenester

- Sørge for at de har de nødvendige ressurser (økonomiske og praktiske) til å gjennomføre studiene

- Tilgang til nødvendige hjelpemidler i studietiden

- Sørge for ansvarliggjøring og gi dem nødvendig praksis gjennom prosjektet

- Gi studentene nødvendig veiledning for dagliglivet som for eksempel håndtering av personlig økonomi, hvordan betale regninger, gå i banken, skrive søknader etc.

- Skape gode holdninger til det å hjelpe andre og frivillig arbeid


Som dere vet, så blir studiene finansiert gjennom at studenten låner penger til studiet. Dette for at vi skal kunne hjelpe flere. Men kanskje enda viktigere ser vi at dette er med på å ansvarliggjøre studentene slik at de blir mer motiverte til å gjennomføre studiene. De låner pengene uten rente og ved endte studie vil 20% av lånet bli avskrevet som stipend. Vi har sett at vi må være fleksible på hvordan lånet tilbakebetales og tilbyr blant annet tilbakebetaling gjennom å gjøre frivillig arbeid for våre samarbeidsorganisasjoner. Vi har i dag blant annet en som er ferdig med sin utdannelse innen økonomi og regnskap, men som ikke har fått jobb. Gjennom å jobbe for Viva Bolivia så skriver vi av lånet hans, samtidig som han får nødvendig erfaring og praksis for å kunne få seg en jobb.


Like viktig som finansiering av studier er et trygt og godt sted som studentene kan kalle hjem når de er i storbyen. Studenthjemmet er stedet hvor ungdommene bor og spiser og får den daglige oppfølgingen. Vi jobber med at studenthjemmet skal være et sted for læring og at studentene skal oppleve omsorg og kjærlighet. Det er viktig for oss at personalet er glad i ungdom og er opptatt av å ta vare på de som bor på hjemmet. Å bo på hjemmet koster ikke studenten noe, men vi ser at foreldre og foresatte bidrar med mat til studenten når de har mulighet.

Samarbeid

Vi samarbeider i dag med flere organisasjoner i Bolivia og samarbeid er viktig for at vi skal lykkes. Vår nærmeste samarbeidspartnere er i dag Viva Bolivia (www.vivabolivia.org) og Casa Estudiantil Valle Hermoso (CEVH).


Viva Bolivia er et konsulent/regnskapskontor som ble startet av to amerikanske misjonærer. Viva Bolivia tar seg av den daglige driften av studiefinans og følger opp studentene i forhold til deres økonomiske behov og studier.


Studenthjemmet (CEVH) er en organisasjon som er stiftet av oss i Bolivia og tar seg av den daglige driften av studenthjemmet. Det har vært nødvendig å opprette en stiftelse da organisasjonen i dag har ansatte. Stiftelsen eier også noe eiendom som vi håper å kunne bygge et studenthjem på i fremtiden. Organisasjonen skal til enhver tid ha en representant fra Norge i styret.


Vi samarbeider også med en organisasjon som heter Mano a Mano (www.manoamano.org) som er store i Bolivia og som yter ekstremt stor respekt i landet, noe som også hjelper oss. Fra hjemmesiden deres kan vi lese at de har gitt over 800 000 tilgang til helse gjennom bygging av klinikker. De har bygd et stort antall skoler, de har hjulpet over 3000 med ambulanseflygninger og bygd over 1400 km med veier for å forbedre infrastrukturen i landet. Høsten 2016 fikk vi en forespørsel fra leder og grunnlegger av organisasjonen om vi kunne ta inn en student som han veldig gjerne ville gi en mulighet til å studere og som han ønsket inn i programmet vårt. Dette var en fattig gutt som viste en fantastisk vilje til å gjøre en innsats for andre. Med en gang han hadde mulighet så kom han til Mano a Mano for å hjelpe til som frivillig. Denne gutten hadde en stor drøm og det var en dag å kunne studere, men på grunn av at han kom fra fattige kår var dette en umulighet. Hans trofasthet og vilje til å hjelpe andre ble lagt merke til av lederen av Mano a Mano noe som førte til at han spurte oss. Han kunne selvsagt ha finansiert studiene til gutten selv, men han skjønte at han trenger mer enn penger for at han skal klare å gjennomføre studiene. Skulle han klare det, så måtte han inn i et miljø for læring og hvor noen fulgte han opp.  


I tillegg så har vi samarbeid med “kommunestyrene” i de landsbyene hvor ungdommene kommer fra hvor de foretar utvelgelsen av ungdommene som de tror har størst mulighet til å lykkes med studier. Vi har også begynt å få forespørsler fra andre landsbyer (som ligger langt fra der hvor vi opererer i dag) om mulighetene for at noen deres ungdommer kan komme inn i programmet. Vi ser at det vi gjør blir lagt merke til og at det er et skrikende behov for den hjelpen vi gir. Vi ønsker å hjelpe fler, men forløpig har vi dessverre ikke økonomi til å ta inn flere i prosjektet.


Facebook Epost


 

Våre partnere

Gi gave!
Her kan du gi en gave til oss.

Mer informasjon »

Weather in Oslo
  Cochabamba Time